Artykuły

Sortuj według

Traditions and prospects of remuneration of clergymen in Czechoslovakia in the period 1918–1950 and in the present Slovak Republic

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 319–333
Data publikacji online: 31 października 2017
DOI 10.4467/20844131KS.17.015.7560