Miloš Vukotić

Kronika wydarzeń naukowych

Sortuj według

Chronicle of Scholarly Events in Serbia in 2017

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 291–292
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.017.8781

Kronika wydarzeń naukowych

Chronicle of Research in Legal and Constitutional History in Serbia in 2016

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 10 (2017), Zeszyt 2, s. 375–378
Data publikacji online: 31 października 2017