Artykuły

Sortuj według

Семантическая интерпретация текста: лингвистические исследования на грани методологического срыва или интеграции

Język i metoda, 2016, 3, s. 241-249
Data publikacji online: 2 marca 2016

O przekładzie tekstów medialnych (prasowych) – krytycznie

Przekładaniec, 2022, 44, s. 129-153
Data publikacji online: 13 grudnia 2022
DOI 10.4467/16891864PC.22.006.16512

JĘZYK MEDIÓW

Rzeczywistość medialna w przekładzie: między ekwiwalencją przekładową a strefą nieprzekładu

Media Biznes Kultura, 2017, Numer 1 (2) 2017, s. 109-118
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25442554.MBK.17.007.7654