Artykuły

Sortuj według

Elementy duchowe w wierzeniach rdzennych Nahua z gór Zongolica w Meksyku

Prace Etnograficzne, 2014, Tom 42, Numer 1, s. 79–94
Data publikacji online: 26 marca 2014
DOI 10.4467/22999558.PE.14.006.1707

The Attempts to Introduce Eugenic Legislation in the Second Polish Republic as Viewed from the Perspective of the Solutions Adopted in the United States of America

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 4, s. 109-116
Data publikacji online: 15 czerwca 2012
DOI 10.4467/20844131KS.12.009.0510

Ekstatyczne aspekty kultu jogiń w tradycjach kaulów

Studia Religiologica, Tom 44, s. 49-57
Data publikacji online: 20 grudnia 2011
DOI 10.4467/20844077SR.11.003.0247

Stosowanie przepisów prawa spadkowego Code civil przez sądy Wolnego Miasta Krakowa – sprawa Sawiczewskich

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 14 (2021), Zeszyt 3, s. 307–330
Data publikacji online: 3 września 2021
DOI 10.4467/20844131KS.21.024.14089