Artykuły

Sortuj według

Wybrane środki prawne wspomagające powrót bezrobotnych osób starszych na rynek pracy w Danii

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 3, s. 183–196
Data publikacji online: 21 listopada 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.015.7402

O pomocy w podejmowaniu zatrudnienia w ramach stosunków służbowych na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 29 (2022), Zeszyt 4, s. 417-431
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.035.16580

Zasiłek dla bezrobotnych byłych funkcjonariuszy i żołnierzy – wybrana problematyka prawna na tle orzecznictwa sądowego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 337–354
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.026.14268