Artykuły

Sortuj według

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika – analiza i postulaty de lege ferenda

Zeszyt 3, s. 213–228
Data publikacji online: 21 listopada 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.017.7404

Urlop wychowawczy jako okres zatrudnienia (nie)sprzyjający pracownikowi rodzicowi. Wnioski de lege lata i de lege ferenda

Zeszyt 3, s. 191–206
Data publikacji online: 20 października 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.017.13963

Dokumentacja pracownicza – nowe regulacje

Zeszyt 2, s. 135–151
Data publikacji online: 4 czerwca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.010.10274

Świadectwo pracy – wybrane problemy

Zeszyt 4, s. 433-444
Data publikacji online: 5 grudnia 2022
DOI 10.4467/25444654SPP.22.036.16581

Sankcja karna za niewypłacenie wynagrodzenia za pracę pracownikowi delegowanemu

Zeszyt 2, s. 147-158
Data publikacji online: 9 czerwca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.014.11952