Artykuły

Sortuj według

Prawo do rokowań zbiorowych – prawo pracowników czy związków zawodowych?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 3, s. 241–265
Data publikacji online: 21 listopada 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.019.7406

Selected Instruments of Collective Labour Law in the Light of the European Social Charter (Revised), the EU Charter of  Fundamental Rights, the ILO Conventions and the European Pillar of Social Rights

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1, s. 53-65
Data publikacji online: 6 marca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.006.11722