Artykuły

Sortuj według

Koncepcja Logosu w Poimandresie

Studia Religiologica, Tom 39, s. 141-156
Data publikacji online: 2006

The Concept of Religion of the Future according to the Esoteric Community of Wisła in the Interwar Period

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 1, s. 63-76
Data publikacji online: 20 lipca 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.005.12508

Omówienia, recenzje, refleksje

Dlaczego ikona? Renata Rogozińska, Ikona w sztuce XX wieku, WAM, Kraków 2009, ss. 449

Studia Religiologica, Tom 42, s. 141-143
Data publikacji online: 2009

Omówienia, recenzje, rozbiory

Historia i tożsamość. Uwagi na marginesie problemu

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 245-246
Data publikacji online: 25 października 2010