Artykuły

Sortuj według

Społeczna inspekcja pracy – niedoskonałości regulacji prawnej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 4, s. 277–293
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.021.7408

The Statutory Model of the Powers of a Company Trade Union Organization and a Law in Action

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1, s. 11-22
Data publikacji online: 6 marca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.002.11718

Scope of reference of employees’ right to daily and weekly rest (a discussion article)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), First View, Zeszyt 2, s. 219-230
Data publikacji online: 15 czerwca 2022

Liczba członków jako kryterium posiadania uprawnień zakładowej organizacji związkowej po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z 2018 roku

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 3, s. 217-229
Data publikacji online: 18 lipca 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.015.10679

Dopuszczalność ujawniania związkom zawodowym informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika w powszechnym modelu zatrudnienia (artykuł polemiczny)

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 2, s. 103–117
Data publikacji online: 16 września 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.009.13399