Artykuły

Sortuj według

Podmiotowa zmiana powództwa po stronie pozwanej (dopozwanie) w sprawach z powództwa pracownika

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 4, s. 303–312
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.023.7410