Artykuły

Sortuj według

Kontrola czynności dyspozytywnych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 4, s. 311–320
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.024.7411