Artykuły

Sortuj według

Ocena sytuacji prawnej starszych pracowników i osób starszych poszukujących pracy na Litwie

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 24 (2017), Zeszyt 4, s. 329–351
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/25444654SPP.17.026.7413