Artykuły

Sortuj według

Psychografia, emocje społeczne i nowe formy komunikacji politycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 265–281
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.018.7298

Demokracja i prawa podstawowe w Unii Europejskiej

Kryzys strefy euro i nowe wyzwania dla demokracji i praw podstawowych w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2022 (8), s. 307-325
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/24497800RAP.22.017.16793