Artykuły

Sortuj według

Koncepcja e-government w świetle wskaźników Komisji Europejskiej

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 329–349
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.021.7301

Rozprawy i artykuły

Narzędzia CLARIN w praktyce badań medioznawczych

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 113-121
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.047.11051

Z życia naukowego

Konferencja naukowa „Wiedza – Komunikacja – Działanie”, Kraków, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, 17–18.10.2018 r.

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 1 (241), s. 137-139
Data publikacji online: 18 marca 2020