Artykuły

Sortuj według

Satan jako apostates u Justyna Męczennika i Ireneusza z Lyonu w świetle opisu buntu aniołów w 2 Księdze Henocha (29,2–5; 31,3–6)

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 57-75
Data publikacji online: 25 października 2010

Problem relacji pomiędzy Szatanem a apostazją u Ireneusza z Lyonu

Studia Religiologica, Tom 39, s. 35-56
Data publikacji online: 2006

Omówienia, recenzje, refleksje

Współczesna literatura herezjologiczna – studium ciężkiego przypadku

Studia Religiologica, Tom 40, s. 263-269
Data publikacji online: 2007

Bogusław Górka, Jezus a chleb. Interpretacja inicjacyjna J 6, 1–71, WAM, Kraków 2010, ss. 186

Studia Religiologica, Tom 42, s. 145-153
Data publikacji online: 2009