Artykuły

Sortuj według

Postscriptum. Komentarze do rozmowy

Wielogłos, 2009, Numer 1-2 (5-6) , s. 37-70
Data publikacji online: 2009

Moje zdziwienia: Ogrody nieplewione / Postscriptum / Co się dzieje w IBL?

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 231-249
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

Moje zdziwienia - Glosa do dyskusji o komparatystyce / Czytając recenzje teatralne / Czytając recenzje teatralne (dopisek) / Propozycja? / Znowu o Lalce

Wielogłos, 2011, Zeszyt 2 (10), s. 157-167
Data publikacji online: 20 października 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.12.027.0549

Moje zdziwienia – Czy to poezja?

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 177-178
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0324

Moje zdziwienia – Spóźnione glosy do wywiadu o historii

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 179-181
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0325

Moje zdziwienia - Antyteoretyczna teoria

Wielogłos, 2011, Numer 1 (9), s. 181-187
Data publikacji online: 31 marca 2011
DOI 10.4467/2084395XWI.11.001.0326

Moje zdziwienia: Zdziwienie i troska

Wielogłos, 2012, Numer 1 (11), s. 67-75
Data publikacji online: 27 sierpnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.009.0614

Moje zdziwienia: Rota – tekst „mocno endecki” / Niebezpieczne zabawy

Wielogłos, 2012, Numer 2 (12), s. 143-148
Data publikacji online: 19 października 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.011.0810

Kilka myśli co nienowe i niemiłe

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 185-189
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.016.0871

Moje zdziwienia: Chybione komplikacje / O recenzji napisanej nieuprzejmie

Wielogłos, 2012, Numer 3 (13), s. 279-283
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.023.0878

Moje zdziwienia: Nowe pytania do kulturowych teoretyków literatury

Wielogłos, 2012, Numer 4 (14), s. 349-357
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.031.0886

Moje zdziwienia. Obrachunki lalkarskie

Wielogłos, 2008, Numer 2 (4), s. 127-140

Moje zdziwienia

Moje zdziwienia: Pytanie do augurów / Jak dyskutować o kanonie literackim? / O „Przedwiośniu” raz jeszcze

Wielogłos, 2009, Numer 1-2 (5-6) , s. 181-193
Data publikacji online: 2009

Moje zdziwienia: Znowu dyskutuję z profesorem Nyczem /  I zdziwienia, i niepewność

Wielogłos, 2013, Numer 3 (17), s. 91–100
Data publikacji online: 5 marca 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.13.026.1562

Moje zdziwienia: Pytajniki i wykrzykniki / Tym razem – bez zdziwienia / Pytania

Wielogłos, 2013, Numer 1 (15), s. 105-116
Data publikacji online: 27 czerwca 2013
DOI 10.4467/2084395XWI.13.009.1067

Moje zdziwienia:  Gwałt na Reducie Ordona /  Na marginesie dyskusji o „Wiadomościach Literackich”

Wielogłos, 2013, Numer 2 (16), s. 97-103
Data publikacji online: 2 września 2013
DOI 10.4467/2084395XWI.13.018.1236

Moje zdziwienia

Wielogłos, 2008, Numer 1 (3), s. 205-218
Data publikacji online: 2008