Artykuły

Sortuj według

Problematyka właściwego wyeksponowania zabytków ruchomych z perspektywy administracyjnoprawnej

Santander Art and Culture Law Review, 1/2020 (6), s. 45-60
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/2450050XSNR.20.002.12386

Orzecznictwo

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 2016 roku (sygn. akt Kp 2/15, OTK ZU nr A/2016, poz. 23)

Santander Art and Culture Law Review, 2017, 1/2017 (3), s. 159-174
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/2450050XSNR.17.010.7382

Zarządzanie kulturą

Opłaty w muzeach. Analiza zagadnienia w aspekcie prawnym

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 3, s. 327–342
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.021.7471