Pejzaże kultury

Sortuj według

Miasto jako dobro wspólne czy suma prywatnych własności? O polskiej kwestii miejskiej w kontekście działalności ruchów miejskich

Przegląd Kulturoznawczy, 2020, Numer 4 (46), s. 477–492
Data publikacji online: 31 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843860PK.20.041.12845

Europeizacja w kulturze

Procesy europeizacji polskich miast

Zarządzanie w Kulturze, 2017, Tom 18, Numer 4, s. 511–526
Data publikacji online: 19 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.032.7587