Artykuły

Sortuj według

Les modalités de la description de la réalité connue dans Le devisement du monde de Marco Polo

Romanica Cracoviensia, Tom 17 (2017), Tom 17, Numer 4, s. 209-221
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843917RC.17.020.8345

Rozwód Georges’a Du Roy w Bel-Ami Guy de Maupassanta w kontekście zmian we francuskim ustawodawstwie rozwodowym drugiej połowy XIX wieku

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 16, Issue 3, s. 197–210
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843933ST.21.014.14004

Część I. Idee zjednoczenia i pojednania religijnego

Słowiańszczyzna w ideach rosyjskich jezuitów w dziewiętnastowiecznej Francji

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 61-90
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.004.14415