Artykuły

Sortuj według

Rozwód Georges’a Du Roy w Bel-Ami Guy de Maupassanta w kontekście zmian we francuskim ustawodawstwie rozwodowym drugiej połowy XIX wieku

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2021, Volume 16, Issue 3, s. 197–210
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843933ST.21.014.14004

Les modalités de la description de la réalité connue dans Le devisement du monde de Marco Polo

Romanica Cracoviensia, Tom 17 (2017), Tom 17, Numer 4, s. 209-221
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843917RC.17.020.8345

Część I. Idee zjednoczenia i pojednania religijnego

Słowiańszczyzna w ideach rosyjskich jezuitów w dziewiętnastowiecznej Francji

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2021, Tom XVII, s. 61-90
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25439561KSR.21.004.14415