Artykuły

Sortuj według

Inicjatywy mieszkańców realizowane dzięki współpracy pomiędzy samorządem, uczelnią a środowiskiem gospodarczym – doświadczenia i szanse

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 33-44
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.023.7204

Nowy pierwiastek w modelu współpracy fundacja – samorząd – człowiek – biznes

Przestrzeń Urbanistyka Architektura, 2017, Volume 2, s. 161-176
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/00000000PUA.17.033.7214

Mieszkać w wielkiej płycie

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 28/2019, s. 4-12
Data publikacji online: 10 stycznia 2020
DOI 10.4467/25438700SM.19.025.11362

Rehabilitacja osiedli mieszkaniowych

Środowisko Mieszkaniowe, 2019, 29/2019, s. 4-13
Data publikacji online: maj 2020
DOI 10.4467/25438700SM.19.035.11666