Omówienia i rozbiory

Sortuj według

Pretekstowość, pamięć i doświadczenie (Wojciech Józef Burszta, Preteksty, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015)

Przegląd Kulturoznawczy, 2017, Numer 4 (34), s. 593–601
Data publikacji online: 20 grudnia 2017

„Zawodowi swoi” i antropologia współczesności

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 1 (35), s. 151–160
Data publikacji online: 4 kwietnia 2018

Wizualny  kosmos  płyt – okładki  albumów  muzycznych. (Mateusz Torzecki, Okładki płyt. Rzecz o wizualnym uniwersum albumów muzycznych)

Przegląd Kulturoznawczy, 2018, Numer 2 (36), s. 326–333
Data publikacji online: 5 grudnia 2018