Artykuły

Sortuj według

Maria, Maryjka, Maryja. Figura intymizacji Gardzienic w kobiecym dyskursie „Gardzienic”

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 1, s. 89–115
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.17.006.7901