Rishika Mukhopadhyay

Artykuły

Sortuj według

Charting Ethnic Violence through the Lens of Heritage: Engaging with the Indo-Chinese Population of Kolkata

Prace Etnograficzne, 2017, Tom 45, Numer 2, s. 161–174
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/22999558.PE.17.008.7903