Artykuły

Sortuj według

The role of Jane Wilhelmina Stirling in Fryderyk Chopin’s life and in preserving memory and legacy of the composer

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Issue 32 (1/2017), s. 5-27
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.001.7830

Rola Jane Wilhelminy Stirling w życiu Fryderyka Chopina oraz w kultywowaniu dziedzictwa i pamięci o kompozytorze

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 32 (1/2017), s. 5-27
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.001.7830