Artykuły

Sortuj według

The role of Jane Wilhelmina Stirling in Fryderyk Chopin’s life and in preserving memory and legacy of the composer

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 32 (1/2017), s. 5-27
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.001.7830

Rola Jane Wilhelminy Stirling w życiu Fryderyka Chopina oraz w kultywowaniu dziedzictwa i pamięci o kompozytorze

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 32 (1/2017), s. 5-27
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.001.7830