Artykuły

Sortuj według

Two sides of the olympic medal – the controversy surrounding II Sinfonia Olimpica (1948) by Zbigniew Turski. Contribution to the analysis

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Issue 32 (1/2017), s. 77-88
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.004.7833

Dwie strony olimpijskiego medalu – kontrowersje wokół II Symfonii „Olimpijskiej” (1948) Zbigniewa Turskiego. Przyczynki do analizy

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 32 (1/2017), s. 77-88
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.004.7833