Artykuły

Sortuj według

Musical sources survived in the Collection of the Auschwitz-Birkenau State Museum

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Issue 32 (1/2017), s. 125-173
Data publikacji online: 4 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.007.7836

Muzykalia w zbiorach Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 32 (1/2017), s. 125-173
Data publikacji online: 1 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.007.7836