Karolina Majewska

Artykuły

Sortuj według

Giovanni Battista Bassani—Reception of the Output and Characteristic of the Compositions Preserved in the Musical Collection of Grodzisk Parish Chapel

Issue 35 (4/2017), s. 38-62
Data publikacji online: 28 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.034.7863

Z problematyki recepcji twórczości Giovanniego Battisty Bassaniego. Charakterystyka utworów kompozytora zachowanych w zbiorze muzykaliów po grodziskiej kapeli parafialnej

Numer 35 (4/2017), s. 39-62
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.034.7863