Karolina Majewska

Artykuły

Sortuj według

Giovanni Battista Bassani—Reception of the Output and Characteristic of the Compositions Preserved in the Musical Collection of Grodzisk Parish Chapel

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 35 (4/2017), s. 38-62
Data publikacji online: 28 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.034.7863

Z problematyki recepcji twórczości Giovanniego Battisty Bassaniego. Charakterystyka utworów kompozytora zachowanych w zbiorze muzykaliów po grodziskiej kapeli parafialnej

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 35 (4/2017), s. 39-62
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.034.7863