Artykuły

Sortuj według

Arthur Honegger and His Relation to Jean Cocteau and Les Six

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 35 (4/2017), s. 93-111
Data publikacji online: 28 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.036.7865

Arthur Honegger wobec Jeana Cocteau i Grupy Sześciu

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 35 (4/2017), s. 91-109
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.036.7865