Artykuły

Sortuj według

Paul Hindemith and the Idea of Progress, Tradition and Neoclassicism

Issue 35 (4/2017), s. 112-124
Data publikacji online: 28 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.037.7866

Paul Hindemith a idea postępu, tradycja i neoklasycyzm

Numer 35 (4/2017), s. 111-122
Data publikacji online: 21 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.037.7866

Metoda Otwartego Dialogu w filmie Daniela Macklera pt. Otwarty Dialog – alternatywne fińskie podejście do leczenia

Nr 2/2017, s. 83-93
Data publikacji online: 10 maja 2017