Federico Marsico

Afiliacja: University of Pavia

Artykuły

Sortuj według

A Queer Approach to the Classical Myth of Phaedra in Music

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 34 (3/2017), s. 7-28
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.025.7854