Michał Jaczyński

Artykuły

Sortuj według

The Presence of Jewish Music in the Musical Life of Interwar Prague

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 34 (3/2017), s. 115-133
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.030.7859