Artykuły

Sortuj według

Contemporary Music Publishing for Children in Poland

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 34 (3/2017), s. 159-174
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.032.7861

Musical Representations of the Past in Children’s Cartoons Produced in Central-Eastern Europe under Communism

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Issue 46 (3/2020), s. 51–66
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.037.13910

Muzyczne reprezentacje przeszłości w dziecięcych filmach animowanych wyprodukowanych w Europie Środkowo- Wschodniej w latach komunizmu

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2020, Numer 46 (3/2020), s. 55–70
Data publikacji online: 30 października 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.012.12854

Piotr Hertel jako kompozytor muzyki do dziecięcych filmów animowanych

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 111-128
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.005.8416

Muzyka Tadeusza Kocyby do serialu Porwanie Baltazara Gąbki

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 42 (3/2019), s. 99-118
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/23537094kmmuj.19.011.11144

Piotr Hertel as a Composer of Cartoons Soundtracks

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 36 (1/2018), s. 115-133
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.018.9021