Marek Bebak

Artykuły

Sortuj według

Próba rekonstrukcji pierwotnego tekstu słownego w koncercie Mutetta super Nicolai Solemnia Franciszka Liliusa

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 33 (2/2017), s. 5-23
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.015.7844

An Attempt to Reconstruct the Original Lyrics of the Concerto Mutetta super Nicolai Solemnia by Franciszek Lilius

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 33 (2/2017), s. 4-23
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.020.7849