Andrzej Edward Godek

Artykuły

Sortuj według

Requiem na jeden głos… f-moll ks. Hieronima Feichta w świetle jego twórczości mszalnej oraz repertuaru Chóru Stradomskiego

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Numer 33 (2/2017), s. 25-42
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.016.7845

Requiem Mass by Hieronim Feicht in the Context of His Mass Compositions and the Repertoire of the Stradomski Choir

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2017, Issue 33 (2/2017), s. 24-42
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.021.7850

Pseudochorałowe śpiewy Benedicamus Domino w rękopiśmiennych kancjonałach krakowskich ss. bernardynek

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2018, Numer 36 (1/2018), s. 33-52
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.002.8413

Canto fratto Repertoire of Benedicamus Domino in the Manuscript Cantionales from the Convent of Bernardine Nuns in Kraków

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, English Issues, Issue 36 (1/2018), s. 33-52
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.015.9018