Andrzej Edward Godek

Artykuły

Sortuj według

Requiem na jeden głos… f-moll ks. Hieronima Feichta w świetle jego twórczości mszalnej oraz repertuaru Chóru Stradomskiego

Numer 33 (2/2017), s. 25-42
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.016.7845

Requiem Mass by Hieronim Feicht in the Context of His Mass Compositions and the Repertoire of the Stradomski Choir

Issue 33 (2/2017), s. 24-42
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.021.7850

Pseudochorałowe śpiewy Benedicamus Domino w rękopiśmiennych kancjonałach krakowskich ss. bernardynek

Numer 36 (1/2018), s. 33-52
Data publikacji online: 13 kwietnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.002.8413

Canto fratto Repertoire of Benedicamus Domino in the Manuscript Cantionales from the Convent of Bernardine Nuns in Kraków

Issue 36 (1/2018), s. 33-52
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.015.9018

IV. ŹRÓDŁA

Inwentarz ekonomiczny wsi Dobrzechów, Wysoka Strzyżowska i Oparówka z 1852 roku

1 (29) 2023, s. 287-317
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/24497347RPH.23.016.18923

VI. RECENZJE

Recenzja: Cultural and Artistic Transfers in Theatre and Music. Past, Present and Perspectives, red. Michaela Mojžišová, Bratislava: Veda 2021, 268 s.

1 (29) 2023, s. 405-409
Data publikacji online: grudzień 2023
DOI 10.4467/24497347RPH.23.016.18931