Artykuły

Sortuj według

Pieśniowe interpretacje wybranych wierszy Paula Verlaine’a. Analiza porównawcza utworów Ireny Wieniawskiej oraz Gabriela Faurégo, Claude’a Debussy’ego i Maurice’a Ravela

Numer 33 (2/2017), s. 43-75
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.017.7846

Musical Interpretation of the Selected Poems by Paul Verlaine. Analysis of Irena Wieniawska’s Songs in the Comparison to the Compositions by Fauré, Debussy, and Ravel

Issue 33 (2/2017), s. 43-76
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.022.7851

Fenomen popularności utworów poetyckich Kazimierza Tetmajera wśród kompozytorów

Tom 17 zeszyt 2, s. 169-182
Data publikacji online: 30 czerwca 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.014.12448