Artykuły

Sortuj według

Sonet VIII Williama Szekspira w pieśniach Dymitra Kabalewskiego, Igora Strawińskiego i Pawła Mykietyna

Numer 33 (2/2017), s. 77-99
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.018.7847

Sonnet VIII by William Shakespeare in Songs of Kabalevsky, Stravinsky and Mykietyn

Issue 33 (2/2017), s. 77-99
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.023.7852

The Metaphor of Movement and Its Materialisation in Twentieth-Century Spatial Music

Issue 47 (4/2020), s. 177–195
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.047.13920

Zarys problematyki determinizmu i indeterminizmu w muzyce drugiej połowy XX wieku w kontekście przemian myśli naukowej i filozoficznej

Numer 42 (3/2019), s. 77-98
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/23537094kmmuj.19.010.11143

Metafora ruchu i jej urzeczywistnienie w muzyce przestrzennej XX wieku

Numer 47 (4/2020), s. 177–196
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.20.022.13208

Idee determinizmu i indeterminizmu w twórczości Iannisa Xenakisa i Györgyego Ligetiego na przykładzie Pithoprakty oraz Clocks and Clouds

Numer 40 (1/2019), s. 75–103
Data publikacji online: 24 maja 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.003.10438