Artykuły

Sortuj według

Pierre’a Schaeffera próba stworzenia metody analizy muzyki elektroakustycznej

Numer 33 (2/2017), s. 101-124
Data publikacji online: 5 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.019.7848

Pierre Schaeffer’s Attempt to Create a Method of Electro-acoustic Music Analysis

Issue 33 (2/2017), s. 100-123
Data publikacji online: 7 grudnia 2017
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.17.024.7853