Artykuły

Sortuj według

ROZMOWA „WIELOGŁOSU”

Wielogłos, 2009, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, s. 7-35
Data publikacji online: 2009

Siostra Bridget Costello czyta Baudrillarda

Wielogłos, 2009, Numer 1-2 (5-6) 2009: Polonistyka - trwanie czy zmiana?, s. 95-109
Data publikacji online: 2009

Różewicz. Nekrografie

Wielogłos, 2013, Numer 1 (15) 2013: Tadeusz Różewicz, s. 33-46
Data publikacji online: 27 czerwca 2013
DOI 10.4467/2084395XWI.13.003.1061

Różewicz – epistolograf

Kłopotliwe braterstwo

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 1, s. 113-123
Data publikacji online: 22 czerwca 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.010.15391

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Marcin Świetlicki, czyli literatura jako forma nieistnienia

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 1, s. 82–93
Data publikacji online: 9 września 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.006.3702

Recenzje i omówienia

Komunikacja społeczna i wiersz. O książce Anny Kałuży Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci

Wielogłos, 2017, Numer 2 (32) 2017, s. 89–102
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.17.014.7772