Artykuły

Sortuj według

Zdolność do bycia w dialogu jako kompetencja komunikacyjna w kontekście dozoru kuratorskiego

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 3, s. 213–223
Data publikacji online: 10 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.013.8008