Paweł Próchniak

Artykuły

Sortuj według

ROZMOWA „WIELOGŁOSU”

Wielogłos, 2009, Numer 1-2 (5-6) , s. 7-35
Data publikacji online: 2009

Jubileusze

Dar krytyki (pięć notatek o pisarstwie krytycznoliterackim Mariana Stali)

Wielogłos, 2012, Numer 4 (14), s. 359-364
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.032.0887