Artykuły

Sortuj według

Aktywizacja społeczna i zawodowa osadzonych jako istota oddziaływań probacyjnych w środowisku wolnościowym

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2017, Tom 22, numer 4, s. 311–322
Data publikacji online: 11 stycznia 2018
DOI 10.4467/24496138ZPS.17.017.8012