Artykuły

Sortuj według

Pisarz jako zawód. Uwagi o polu literackim w Polsce po 1989

Przegląd Kulturoznawczy, 2015, Numer 2 (24) , s. 151–159
Data publikacji online: 31 lipca 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.010.3528

Konieczność rytmu. (O książce Philippe’a Lacoue-Labarthe’a Typografie)

Wielogłos, 2014, Numer 4 (22) , s. 117–121
Data publikacji online: 22 maja 2015

Utopia komunikacyjna w działaniu. Charlotte Perkins Gilman język emancypacyjnej literatury i architektury

Wielogłos, 2019, Numer 4 (42) 2019, s. 27-40
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.023.11605

Socrealizm jako anachronizm. Przypadek Hanny Mortkowicz-Olczakowej

Konteksty Kultury, Tom 19 zeszyt 2,
Data publikacji online: 2022

Przeciwko zasadzie podobieństwa. O książce Joanny Bednarek Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta

Wielogłos, 2018, Numer 1 (35) 2018: Otwarcia: zwierzęta i ich zwierzęcości, s. 141–150
Data publikacji online: 12 czerwca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.007.8821

Rozprawy i szkice

Czym i w jaki sposób przeraża najnowsza polska literatura weird fiction?

Wielogłos, 2013, Numer 4 (18) , s. 129–138
Data publikacji online: 30 kwietnia 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.13.030.1633

Recenzje i omówienia

Z genealogii polskiej queerowości. O książce Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer

Wielogłos, 2021, Numer 4 (50) 2021, s. 195-205
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.036.15299

Omówienia, recenzje, rozbiory

„Więcej życia”. Agaty Bielik-Robson projekt mesjańskiego witalizmu (O książce Agaty Bielik-Robson „Erros. Mesjański witalizm i filozofia”)

Wielogłos, 2012, Numer 4 (14), s. 335-340
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.029.0884