Artykuły

Sortuj według

Pisarz jako zawód. Uwagi o polu literackim w Polsce po 1989

Numer 2 (24) , s. 151–159
Data publikacji online: 31 lipca 2015
DOI 10.4467/20843860PK.14.010.3528

Konieczność rytmu. (O książce Philippe’a Lacoue-Labarthe’a Typografie)

Numer 4 (22) 2014: Czytanie Błońskiego, s. 117–121
Data publikacji online: 22 maja 2015

Dyskretny urok władzy – uwagi wstępne

Tom 19 zeszyt 2, s. 179-182
Data publikacji online: 2022

Utopia komunikacyjna w działaniu. Charlotte Perkins Gilman język emancypacyjnej literatury i architektury

Numer 4 (42) 2019, s. 27-40
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.023.11605

Socrealizm jako anachronizm. Przypadek Hanny Mortkowicz-Olczakowej

Tom 19 zeszyt 2, s. 262-276
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.020.16254

Przeciwko zasadzie podobieństwa. O książce Joanny Bednarek Życie, które mówi. Nowoczesna wspólnota i zwierzęta

Numer 1 (35) 2018: Otwarcia: zwierzęta i ich zwierzęcości, s. 141–150
Data publikacji online: 12 czerwca 2018
DOI 10.4467/2084395XWI.18.007.8821

Rozprawy i szkice

Czym i w jaki sposób przeraża najnowsza polska literatura weird fiction?

Numer 4 (18) 2013: Fantastyczna literatura?, s. 129–138
Data publikacji online: 30 kwietnia 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.13.030.1633

Recenzje i omówienia

Z genealogii polskiej queerowości. O książce Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer

Numer 4 (50) 2021: Poezja: strategie lektury w XXI wieku, s. 195-205
Data publikacji online: 31 grudnia 2021
DOI 10.4467/2084395XWI.21.036.15299

Omówienia, recenzje, rozbiory

„Więcej życia”. Agaty Bielik-Robson projekt mesjańskiego witalizmu (O książce Agaty Bielik-Robson „Erros. Mesjański witalizm i filozofia”)

Numer 4 (14) 2012, s. 335-340
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.029.0884