Artykuły

Sortuj według

Bóg, język i wspólnota. O książce Piotra Bogaleckiego Szczęśliwe winy teolingwizmu

Wielogłos, 2016, Numer 3 (29) , s. 131–138
Data publikacji online: 7 marca 2017
DOI 10.4467/2084395XWI.16.024.6408

Scriptura aliquo modo cum legentibus crescit. Idea interpretacji nieskończonej i jej chrześcijańskie źródła

Konteksty Kultury, 2012, Tom 8, s. 152-162
Data publikacji online: kwiecień 2012

Między komparatystyką literacką a kulturową

Wielogłos, 2010, Numer 1-2 (7-8) , s. 39-53
Data publikacji online: 15 grudnia 2010

SPRAWY LUDZKIE, SPRAWY BOSKIE

Rozprawy i szkice

Trzy glosy do Tolkiena

Wielogłos, 2013, Numer 4 (18) , s. 151–159
Data publikacji online: 30 kwietnia 2014
DOI 10.4467/2084395XWI.13.032.1635

Symploke jako figura Platońskiej mimesis

Wielogłos, 2007, Numer 1 (1), s. 54-68
Data publikacji online: 2007

Omówienia, recenzje, rozbiory

Advocatus hermeneuticae. (O „Obliczach hermeneutyki” Pawła Dybla)

Wielogłos, 2012, Numer 4 (14), s. 327-334
Data publikacji online: 19 grudnia 2012
DOI 10.4467/2084395XWI.12.028.0883