Katarzyna Wiktorzak

Artykuły

Sortuj według

Opieka koordynowana, definicja, międzynarodowe doświadczenia jako inspiracja dla Polski

Tom 15, Numer 3, s. 251-257
Data publikacji online: 20 grudnia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.028.7808