Thomas Pfau

Artykuły

Sortuj według

Godzenie skończoności i eschatologii u Rilkego i T.S. Eliota

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 2,
Data publikacji online: 30 czerwca 2020

„Niektórzy lubią poezję”

“Not in Time’s Covenant:” Questions of Time and Eschatology in Heidegger and T.S. Eliot

Konteksty Kultury, 2017, Tom 14 zeszyt 3, s. 245-263
Data publikacji online: 29 stycznia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.017.7910