Artykuły

Sortuj według

Komandor w operze. Konteksty

Numer 39 (4/2018), s. 21-38
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.037.9738

Commander in Opera: Contexts

Issue 39 (4/2018), s. 21-39
Data publikacji online: 19 grudnia 2018
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.18.042.9743

„Niektórzy lubią poezję”

Kroki komandora Jerzego Lieberta. Konteksty interpretacyjne

Tom 14 zeszyt 3, s. 264-284
Data publikacji online: 29 stycznia 2018
DOI 10.4467/23531991KK.17.018.7911