Artykuły

Sortuj według

Psychospołeczne skutki kary pozbawienia wolności w zakresie problemów społecznych

Homo et Societas, 2017, Nr 2/2017, s. 61-73
Data publikacji online: 10 maja 2017

Osoba z niepełnosprawnością w twórczym działaniu

Twórcza adaptacja młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia - szansę jej dynamizowania

Niepełnosprawność, 2017, Nr 25 (2017), s. 164-175
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.010.8086