Wyzwania funkcjonowania z niepełnosprawnością wzroku

Sortuj według

Podobieństwa i różnice między osobami niewidomymi, słabowidzącymi i widzącymi w świetle badań naukowych

Niepełnosprawność, 2019, Nr 35 (2019), s. 184-198
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/25439561.NP.19.039.12282

Niepełnosprawność - konceptualizacje i doświadczenia - świat społeczny

Postrzeganie możliwości i potrzeb osób niewidomych w Polsce i Australii

Niepełnosprawność, 2017, Nr 26 (2017), s. 29-42
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/25439561.NP.17.016.8092